XƯỞNG SẢN XUẤT ÁO MƯA - TÚI NHỰA

Năng lực : 3.000.000 sản phẩm / năm

Đọc thêm  

XƯỞNG SẢN XUẤT BAO GIÀY

Công suất : 1.500.000 sản phẩm / năm

Đọc thêm  

XƯỞNG MAY TÚI VẢI VÀ ÁO MƯA

Công suất : 200.000 sản phẩm / năm

XƯỞNG IN

Công suất : 1.500.000 sản phẩm / năm