NĂNG LỰC SẢN XUẤT DÙ (Ô)


NĂNG LỰC SẢN XUẤT DÙ (Ô)

Năng lực sx : 500.000 sản phẩm / năm

Sản phẩm may thủ công bền chắc, in ấn hoặc thêu logo theo yêu cầu khách hàng


Máy móc thiết bị  : 24  máy công nghiệp & 60 bàn in