HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ TP. HỒ CHÍ MINH

Ban Chấp Hành

TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU - BNI

Thành viên

CLB KEIJUKU - NHẬT BẢN

Thành viên

CLB các DN thuộc chương trình đào tạo cao cấp của Nhật Bản về công nghiệp phụ trợ

CLB DOANH NHÂN VÀNG

Thành viên

CEO CLUB - CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Thành viên

HỘI DOANH NGHIỆP BÌNH THẠNH BTBA

Ban chấp hành

SIYB – CLB PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Ban chấp hành

CLB 2030

LCB DOANH NHÂN SÀI GÒN