HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ TP. HỒ CHÍ MINH
Ban Chấp Hành

 1. Lucky còn là thành viên của các Hội doanh nghiệp – CLB sau:
  1. Hội doanh nghiệp trẻ Tp Hồ Chí Minh
  2. Hội doanh nghiệp Bình Thạnh
  3. CLB Doanh nhân 2030
  4. Tổ chức thương mại toàn cầu BNI
  5. CLB SIYB – CLB phát triển DN vừa và nhỏ
  6. CLB CEO – chìa khóa thành công
  7. CLB Keiclub – CLB các DN thuộc chương trình đào tạo cao cấp của Nhật Bản về công nghiệp phụ trợ